Wolontariat na zdrowie

Projekt Wolontariat na zdrowie! ma na celu udzielenie koniecznego wsparcia środowisku medycznemu podczas walki z pandemią COVID-19.

Pracownicy ochrony zdrowia z poznańskich szpitali mogą zgłaszać swoje potrzeby poprzez stosowny formularz, a przydzielony wolontariusz – student Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – po zapoznaniu się z zakresem obowiązków, zobowiąże się do wykonania określonych zadań. Nasz system udzielania pomocy obejmuje wszelkie działania pozaszpitalne – zrobienie zakupów spożywczych, wyprowadzenie psa, a w szczególnych przypadkach opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.

W jaki sposób zgłosić potrzebę otrzymania wsparcia?

Lub skontaktuj się z nami poprzez specjalnie przygotowaną infolinię Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: 783 993 919 lub 783 993 901 (czynna poniedziałek–piątek 8.00–18.00).

Pytania i prośby współpracy prosimy kierować na adres opieka@poznan.ifmsa.pl

Wolontariat na zdrowie obejmuje m.in.: wykonywanie zakupów, pomoc w opiece nad dziećmi (odpowiadając na zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły mogące ograniczać dostępność pracowników ochrony zdrowia poza domem) czy zwierzętami domowymi. Projekt uwzględnia także działania edukacyjne, które będą w bardzo prosty sposób opisywać często niezrozumiałe procesy dotyczące pandemii (np. opis działania tzw. Flatten the curve movement).

Priorytet mają osoby pracujące w szpitalach powołanych do walki z pandemią COVID-19 przez Ministerstwo Zdrowia, jednocześnie naszym celem jest pomoc każdej osobie związanej z ochroną zdrowia w ramach zasobów jakimi dysponujemy, z dotrzymaniem należytych starań dbania o sytuację epidemiologiczną.

Wolontariat na zdrowie działa we współpracy z:
Wolontariat na zdrowie – partnerzy projektu